Selecteer een pagina

Huur iech hut karilion klinke daan goan iech weer danse

Veul iech hut keend in miech zinge , joa dan goan iech danseDanse de res vaan mien leve en es diech dat ouch wils kom daan noar mestreech

Want doar wil iech mit diech danse, goan danse mit diech tot oan hut mörgeleech

Veuls diech hut leech van hut leve joa daan goan veer danse

Wils diech dien leefde mieg geve daan kom mit miech danse

Danse de res vaan mien leve en es diech dat ouch wils kom daan noar mestreech

Want doar wil iech mit diech danse, goan danse mit diech tot oan hut mörgeleech

Planke op pleine en stroate kom loate veer danse

Luij huurse lache en proaten joa kom veer goan danse

Danse de res vaan us leve en es diech dat ouch wils kom daan noar mestreech

Want doar wil iech mit diech danse, goan danse mit diech tot oan hut mörgeleech

Veuls diech hut leech van hut leve joa daan goan veer danse

Wils diech dien leefde mieg geve daan kom mit miech danse

Danse de res vaan mien leve en es diech dat ouch wils kom daan noar mestreech

Want doar wil iech mit diech danse, goan danse mit diech tot oan hut mörgeleech